Coaching op competenties


Competentie Coaching is gericht op het ontwikkelen van specifiek voor je vak vereiste competenties.

Bij competentie Coaching gaat het zowel om het aanleren en het toepassen van de vaardigheden van een competentie. Ook wordt gekeken naar overtuigingen en denkpatronen die belemmerend en bevorderend werken voor de specifieke competentie.

Dit wordt coachen onder de waterlijn genoemd. Ik ga hierbij uit van het ijsbergmodel van McClelland. In dit model zitten het zichtbare gedrag, de kennis en vaardigheden boven de waterlijn. Onder de waterlijn zit het vaak onuitgesprokene (dat vaak ook niet bewust is). Het gaat hier om overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven.

Wanneer je de competenties ontwikkelt die jou op dit moment hinderen of beperken kun je hier op vele manier voordelen van ondervinden.

 • Nieuwe vaardigheden;
 • Persoonlijke effectiviteit;
 • De focus op waar jouw kracht ligt;
 • Zelfvertrouwen, rust en acceptatie;
 • Inzicht in eigen functioneren, belemmeringen en gedrag;
 • Meer waardering en voldoening;
 • Hogere productiviteit.
Coaching op competenties

Het programma bestaat uit:

 • Een intakegesprek met zowel de leidinggevende als de coachee. Het is belangrijk dat de leidinggevende als de coachee overeenstemming bereiken op welke competentie er gecoacht gaat worden. Ook is het belangrijk de probleemstelling duidelijk te krijgen;
 • Tijdsduur: ca. 5 gesprekken van 1 ½ uur (korter of langer indien nodig) met tussenpozen van 2 à 3 weken om het nieuwe gedrag te integreren op de werkvloer;
 • In het 1e gesprek wordt de probleemstelling zo duidelijk mogelijk omschreven en wordt de coachvraag bepaald. Hiervoor maak ik gebruik van de kernkwadranten van Ofman;
 • In de vervolggesprekken wordt, aan de hand van de coachvraag, de meetlat bepaald.

Ik maak, in het traject, gebruik van diverse technieken zoals transformationeel coachen, kernvaardigheden vanuit het systeemdenken en de hier- en nu situatie gekoppeld aan de coachvraag. 

De coachee krijgt, gedurende het traject, opdrachten en oefeningen mee. Op deze manier wordt er in de werksituatie geoefend en de resultaten worden in het vervolggesprek geëvalueerd. Tijdens de gesprekken houden we steeds de meetlat voor ogen om te voorkomen dat er wordt afgedwaald.

Tot slot een evaluatiegesprek waarin met de leidinggevende en de coachee het traject wordt geëvalueerd.

Meer informatie?

U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een intake-gesprek; hierna ontvangt u een specifiek plan van aanpak en een offerte.